2 percentá z dane

                   Aj tento rok vás chceme požiadať, aby ste nám darovali 2% z
                                   vašich daní, ktoré by inak prepadli štátu.

              TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (1.časť)

              TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (2.časť)

AKO NA TO?                 

– požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 
– stiahnuť si TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% a vyplniť + podpis
– 31.03.2020 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú
   daňové  priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov) a zároveň
   posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj
   2% z dane

– doručiť obe vyplnené tlačivá na najbližší daňový úrad alebo na adresu nášho občianskeho združenia