2 percentá z dane

      Aj tento rok vás chceme požiadať, aby ste nám darovali 2%

                   z vašich daní, ktoré by inak prepadli štátu.

 

          TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (1.časť)

          TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% (2.časť)

 

AKO NA TO?                 

– požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 
– stiahnuť si TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% a vyplniť + podpis
– doručiť obe vyplnené tlačivá na najbližší daňový úrad alebo na adresu nášho občianskeho združenia